Struktur Organisasi

 

Rektorat

Rektor                                                       : Dr. H. Imam Satibi, M.Pd.I.

Wakil Rektor 1                                        : Rennanti Lunnandiyah Aprilia, S.P., M.P.

Wakil Rektor 2                                        : Hastri Firharmawan, M.Pd.

Bendahara                                               : Juwandi, S.E.

Kepala Biro Universitas                        : Eko Priyanto, S.Kom.

 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dekan                                                       : Alek Andika, M.Pd.

Ka. Prodi Pend. Bahasa Inggris          : Atik Muhimatun Asroriyah, M.Pd.

Ka. Prodi Pend. Bahasa Indonesia    : Rasyid Zuhdi, S.Pd., M.Pd.

Ka. Prodi Pend. Olahraga                    : Alfiah Rizqi Azizah, S.Pd., M.Pd.

Ka. Prodi Pend. Anak Usia Dini         : Risdianto Hermawan, M.Pd.

 

Fakultas Teknik

Dekan                                                        : Umi Barokah, M.P.

Ka. Prodi Teknik Informatika              : Akhmad Fadjeri, S.Pd., M.Kom.

Ka. Prodi Teknik Sipil                            : Afrie Nardiansyah, S.T, M.T.

 

Fakultas Pertanian Peternakan

Dekan                                                         : Umi Barokah, M.P.

Ka. Prodi Agroteknologi                         : Nurlaila Fatmawati, S.Tp., M.Si.

Ka. Prodi Peternakan                              : Efrilia Tri Wahyu Utami, S.Pt., M.Pt.

 

Lembaga

Lembaga Penjaminan Mutu                                           : Nahdiyah Hidayah, S.E.M.M.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat     : Ahmad Aftah Syukron, M.Si.

 

Unit

MBKM                                                       : Dr. Riyan Jaya Sumantri, M.Pd.

Pusat Karir dan Tracer Studi               : Titi Maemunah, S.Ag., M.Pd.